Technisch tekenwerk

inmetenHeeft u tekeningen nodig van bijvoorbeeld de bestaande situatie van een pand of schip of van een specifieke ruimte?

Dat kan op verschillende manieren gedaan worden.

  • De ruimte kan volledig 3d ingescand worden.
  • Door middel van een 3d puntenwolk.
  • Met de hand inmeten.

Aan de hand van de ingemeten ruimtes kan ik een 2d lay-out en wandaanzichten maken of een 3d tekening van de gehele ruimte maken.

Heeft u zelf de ruimte ingemeten dan kan ik aan de hand van die gegevens gelijk een tekening maken.

Heeft u vragen of ruimtes die uitgetekend moeten worden, neem dan contact met mij op.